لیست مطالب

  • تشخیص ایمونولوژیک بیماری های درماتوزیس بلوز خود ایمن

    بیماری های درماتوزیس بلوز اتوایمیون، بیماری های مختص عضو اتوایمیون هستند. تظاهرات بالینی انها تاولهای پوستی و بریدگی در پوست و غشاهای مخاطی همراه ان است. مشخصه این بیماری ها ایجاد اتوانتی بادی هایی علیه پروتئین های ساختاری پوست می باشد. این پروتئین ها مسئول اتصال سلول به سلول در اپیدرم و اتصال اپیدرم به درم می باشند . اتوانتی بادی ها عملکرد چسبندگی را مختل می کنند که منجر به ایجاد شکاف می شود.

  • تشخیص ایمونولوژیک بیماری های خوداﻳﻤﻦ پوستی

    التهاب پوستی ﺗﺎﻭﻟﻲ خوداﻳﻤﻦ ( Autoimmune bullous dermatoses) جز ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ خوداﻳﻤﻦ اختصاصی  می ﺒﺎﺷﺪ. علت ایجاد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭتئینهای ﺳﺎختمانیﭘﻮﺳﺖ می باشد. اﻳﻦ ﭘﺮﻭتئینهای ﺳﺎﺧﺘمانی ﺗﻤﺎﺱ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺷﺎﺧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺩر اﭘﻴﺪﺭم ﺭا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ اﭘﻴﺪﺭم ﺑﻪ ﺩﺭﻡ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

     

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس : 2-36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647