دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

توصیه های انجمن سرطان آمریکا به منظور ردیابی زودهنگام سرطان کولورکتال

| تعداد بازدید : 3021

انجمن سرطان آمریکا معتقد است که جلوگیری از بروز سرطان (نه به معنای ردیابی آن در مراحل ابتدایی) مهم ترین دلیل انجام آزمایشات تشخیصی می باشد. شناسایی و حذف پولیپ ها مانع از بروز سرطان کولورکتال در برخی از افراد می شود به همین جهت افراد به انجام تست هایی تشویق می شوند که بروز پولیپ و نیز سرطان را در آن ها شناسایی نماید. با چشم پوشی از نوع تست انتخاب شده، مهم ترین نکته این است که افراد به منظور بررسی وضعیت خود مورد آزمایش قرار بگیرند.

 توصیه های انجمن سرطان آمریکا به منظور ردیابی زودهنگام سرطان کولورکتال

 

زنان و مردان دارای خطر متوسط برای ابتلا به این بیماری در آستانه 50 سالگی باید یکی از انواع تست های غربالگری زیر را انجام دهند.

تست هایی که پولیپ و سرطان را شناسایی می کند:

  • کولونوسکوپی (virtual colonoscopy) هر 5 سال یک بار (در صورت مثبت بودن نتایج کولونوسکوپی باید انجام شود.)

  • سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر هر 5 سال یک بار (نمونه گیری به صورت منظم و متعدد در خانه به موازات استفاده از تکنیک های حساس باید انجام شوند زیرا انجام FIT و gFOBT با تجهیزات دیجیتال در مطب پزشک به تنهایی کافی نخواهد بود.)

  • Double-contrast barium enema هر 5 سال یک بار

 

آیا تست های مدفوعی به منظور غربالگری سرطان کولورکتال کافی هستند؟

در آزمایش دیجیتال مخرج (DRE) پزشک بررسی مخرج را انجام می دهد. هرچند DRE بخشی از آزمایشات متداول محسوب می شود اما تنها راه تشخیص سرطان کولورکتال نیست. این آزمایش ساده و غیردردناک توانایی تشخیص توده ها را در نواحی تحتانی راست روده و مقعد دارد. اما به تنهایی روش مناسب تشخیصی برای سرطان کولورکتال نیست زیرا تنها بخش های تحتانی راست روده را بررسی می نماید.

ممکن است مقدار اندکی از مدفوع در حین DRE در بخش راست روده یافت شود اما بررسی این نمونه با FIT و gFOBT روش قابل قبولی برای غربالگری سرطان کولورکتال نخواهد بود. تحقیقات نشان داده است که بررسی این نمونه مدفوع گویای بیش از 90% اختلالات روده و به ویژه سرطان نیست.

 

افراد دارای خطر افزایش یافته یا خطر بالای سرطان کولورکتال

افرادی که دارای خطر بالا یا خطر افزایش یافته سرطان کولورکتال هستند باید قبل از سن 50 سالگی غربالگری را آغاز کرده و به دفعات بیشتر غربالگری شوند. شرایط زیر نشان دهنده خطر بالای ابتلا به این سرطان در افراد می باشد:

  • سابقه شخصی سرطان کولورکتال یا پولیپ های آدنوماتوز

  • سابقه شخصی بیماری های التهابی روده ( بیماری کرون یا کولیت اولسراتیو)

  • سابقه قوی خانوادگی سرطان کولورکتال

  • سابقه خانوادگی شناخته شده از سندروم های سرطان وراثتی مانند Familial adenomatous polyposis (FAP)، سندروم لینچ و HNPCC

 

جدول زیر نشان دهنده دستورالعمل غربالگری افراد دارای خطر افزایش یافته یا خطر بالای سرطان کولورکتال بر مبنای فاکتورهای خطر می باشد.

 

دستورالعمل غربالگری انجمن سرطان آمریکا به منظور ردیابی زودهنگام پولیپ ها و سرطان کولورکتال در افراد دارای خطر افزایش یافته و خطر بالا

خطر افزایش یافته: افرادی که در کولونوسکوپی دارای پولیپ بوده اند.

نظرات

زمان آزمایش

تستهای پیشنهادی

عوامل خطر

افراد مبتلا به سندروم پولیپ های هایپرپلاستیک در معرض خطر افزایش یافته ابتلا به پولیپ های آدنوماتوز و سرطان قرار دارند که باید توسط پیگیری های مکرر کنترل شوند.

مشابه افراد دارای ریسک متوسط

کولونوسکوپی و سایر روش های غربالگری مشابه بازه زمانی افراد دارای ریسک متوسط

افراد دارای پولیپ های هایپرپلاستیک راست روده

بازه زمانی بین تست ها باید بر اساس فاکتورهایی ازجمله یافته های کولونوسکوپی قبلی، سابقه فامیلی و ترجیح پزشک تعیین شود.

5 تا 10 سال پس از حذف پولیپ ها

کولونوسکوپی

افراد دارای 1-2 پولیپ آدنوماتوز با اندازه کم تر از 1cm و درجه پایین دیسپلازی

آدنوماها باید به طور کامل حذف شوند. چنانچه نتیجه کولونوسکوپی طبیعی و یا نشان دهنده 1 تا 2آدنومای کوچک با دیسپلازی درجه پایین باشد، کولونوسکوپی ها می توانند هر 5 سال تکرار شوند.

3 سال پس از حذف پولیپ ها

کولونوسکوپی

افراد دارای 3-10 آدنوما یا دارای یک آدنومای بزرگ دارای درجه بالای دیسپلازی

پزشکان باید در این مرحله سندروم های ژنتیکی را مدنظر قرار دهند.

در طول 3 سال پس از حذف پولیپ ها

کولونوسکوپی

افراد دارای بیش از 10 آدنوما در یک آزمایش

چنانچه تمامی بافت آدنومایی حذف شوند، تصمیم گیری برای مراحل بعد طبق نظر پزشک خواهد بود.

2-6 ماه پس از حذف پولیپ ها

کولونوسکوپی

افراد دارای پولیپ های بدون پایه که به صورت توده ای جدا می شوند

 

 

خطر افزایش یافته: افرادی که قبلا مبتلا به این سرطان بوده اند.

 

زمان آزمایش

تست های پیشنهادی

عوامل خطر

اگر تومور به کولون/راست روده انتشار یافته و مانع انجام کولونوسکوپی می شود، CTکولونوسکوپی و یاDCBE  جهت بررسی سایر بخش ها موثر است.

در زمان جراحی کولورکتال یا 3-6 ماه پس از آن در صورتی که فرد دارای عوامل انتشار سرطان نباشد

کولونوسکوپی به منظور بررسی تمام کولون و حذف تمام پولیپ ها

افراد دارای سرطان کولون یا راست روده

بازه زمانی تکرار تست ها می تواند کوتاه تر شود چنانچه دلیلی بر وجود سندروم لینچ موجود باشد. پس از جراحی بخش پیشین راست روده در سرطان رکتوم، بررسی راست روده هر 3 تا 6 ماه در 2-3 سال اول انجام می شود.

در طول 1 سال بعد از جراحی یا یک سال بعد از کولونوسکوپی به منظور اطمینان از اینکه تمامی پولیپ ها حذف شده اند

کولونوسکوپی

افراد دارای سرطان کولون با راست روده که به کمک جراحی از بین رفته باشد

 

 

خطر افزایش یافته: افراد دارای سابقه خانوادگی

نظرات

زمان آزمایش

تست های پیشنهادی

عوامل خطر

هر 5 سال

در 40 سالگی یا 10 سال قبل از سن انجام تست توسط جوان ترین فرد مبتلای خانواده

کولونوسکوپی

سرطان کولورکتال یا پولیپ های آدنوماتوز در اقوام درجه اول قبل از 60 سالگی و یا در اقوام درجه اول و دوم در هر سنی

بازه زمانی مشابه حالت خطر متوسط

در سن 40 سالگی

مشابه افراد دارای خطر متوسط

سرطان در اقوام درجه اول قبل از 60 سالگی  یا بیشتر و یا در اقوام درجه اول و دوم در هر سنی

خطر بالا

نظرات

زمان آزمایش

تست های پیشنهادی

عوامل خطر

اگر تست های ژنتیکی مثبت باشد، حذف کلی بافت کولون باید مدنظر قرار بگیرد.

سنین 10 تا 12 سال

سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر منظم سالیانه به جهت ردیابی نشانه های سندروم FAP و در نظر گرفتن تست های ژنتیکی

تشخیص پولیپ های آدنوماتوز خانوادگی (FAP) در فرد با تست های ژنتیکی یا مشکوک شدن به وجود آن بدون تست ژنتیکی

انجام تست های ژنتیکی باید به بستگان درجه اول فرد مشکوک به سندروم لینچ پیشنهاد شود.

سنین20-25  سال ویا 10 سال کم تر از سن جوان ترین فرد تشخیص داده شده در خانواده

کولونوسکوپی هر 1 یا 2 سال یک بار و نیز در نظر گرفتن تست های ژنتیکی

وجود سندروم لینچ یا HNPCC و یا قرار داشتن در معرض خطر افزایش یافته لینچ به سبب سابقه فامیلی  و بدون تست ژنتیک

افراد دارای این مشخصات بهترین نمونه جهت ارجاع به مراکز ویژه به منظور مدیریت بیماری های روده می باشند.

خطر سرطان 8 سال پس از درگیری کل روده بزرگ و یا 12-15 سال پس از درگیری سمت چپ بافت گوارشی ایجاد می شود.

کولونوسکوپی هر 1 یا 2 یک بار و نیز انجام بیوپسی برای بررسی دیسپلازی

بیماری های التهابی روده

کولیت اولسراتیو

بیماری کرون

 

 

Reference

https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/acs-recommendations.html


نویسندگان

دکتر محمد کاظمی، نرگس شاهسونی ، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647