دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

تشخیص ایمونولوژیک رتینوپاتی اتوایمیون (بخش دوم)

| تعداد بازدید : 1641

رتینوپاتی اتوایمیون (AIR)  مجموعه بیماریهایی ایمونولوژیک هستند که  طی انها انتی ژنهای رتینال به عنوان اتوانتی ژن شناسایی می شوند که منجر به تخریب رتینا می شوند. این بیماری ها با انواع دیگر بیماری ها و به ویژه بدخیمی ها می توانند همراه باشند.

تشخیص ایمونولوژیک رتینوپاتی اتوایمیون (بخش دوم)

اتوانتی بادی های مرتبط با رتینوپاتی همراه با سرطان

انتی رتینال انتی بادی ها علیه سلولهای بی پلار، ترانسدوسین، رودوپسین، ارستین، کربونیک انیدراز دو، پروتئین های اتصالی رتینوئید اینترفوتورسپتورها، بستروفین، الفا انولاز، پروتئین بازی میلینی و اتوانتی بادی ها علیه پروتیئن های قسمت خارجی  اجسام میله ای در رتینوپاتی وتیلیفرم  پارانئوپلاستیک  (MAR ) مشاهده شده است.

 

 انتی بستروفین  Bestrophin) )

  Bestrophin  پروتئینی  غشا گذر واقع شده در غشای جانبی بازال  اپتیلیوم رنگدانه دار رتینال (RPE) می باشد.  و به عنوان تنظیم کننده کانالهای کلریدی وابسته به ولتاژ فعال شده به وسیله کلسیم  در سلولهای  RPE شناخته می شود. نشان داده شده است که  در بیماری MAR  که  مهترین خصیصه  ان دیستروفی ماکولار می باشد  اتوانتی باید هایی علیه  بستروفین -1 وجود دارند.  VMD2 کد کننده بستروفین 1 در نمو  اکولار  نقش دارد پس اتوانتی بادی علیه بستروفین یک می تواند دلیل ازدست دادن عملکرد پروتئین باشد.

 

کانال کاتیونی پتانسیل رسپتور ترانزیت، زیر خانواده M، عضو 1   

(Transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 1)

ترانزیت M1 که به عنوان ملاستین 1 یا MLSN1 نیز شناخته می شود دارای وزن مولکولی 200 کیلو دالتون میباشد و  اخیرا به  عنوان کانال کاتیونی واسطه پاسخ به نور در همه انواع سلولهای بی پلار ON شناخته شده است. این رسپتور جزئی از کانال انتفال دهنده سلولهای بی پلار می باشد که بر روی سلولهای ملانوسیتها ی طبیعی بیان می شود. همچنین تنها پروتئین سلولی بی پلار شناخته شده در پاتوژنز بیماری MAR است.

انتی بادی های متصل شده به کانال بر سلولهای بی پلار NO به صورت مستقیم کانال را بلوکه می کنند و یا  به طور غیر مستقیم با انتقال پیام داخل سلولی تداخل می کنند که باعث از دست دادن دید در شب می شوند ( که به واسطه سلولهای بی پلار میله ای شکل  که تشکیل دهنده جزء  اصلی سلولهای بی پلار NO هستند.

تشخیص ایمونولوژیک رتینوپاتی اتوایمیون (بخش اول)

تشخیص ایمونولوژیک رتینوپاتی اتوایمیون (بخش سوم)

 

منابع:

1. Eksandh L, et al. Autoantibodies against bestrophin in a patient with vitelliform paraneoplastic retinopathy and a metastatic choroidal malignant melanoma. Arch Ophthalmol 2008; 126:432–435.


نویسندگان

دکتر الهام عبدالهی، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647