دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

تشخیص ایمونولوژیک رتینوپاتی اتوایمیون (بخش سوم)

| تعداد بازدید : 1534

رتینوپاتی اتوایمیون (AIR)  مجموعه بیماریهایی ایمونولوژیک هستند که  طی انها انتی ژنهای رتینال به عنوان اتوانتی ژن شناسایی می شوند که منجر به تخریب رتینال می شوند. این بیماری ها با انواع دیگر بیماری ها و به ویژه بدخیمی ها می توانند همراه باشند .

تشخیص ایمونولوژیک رتینوپاتی اتوایمیون (بخش سوم)

گلیسر الدئید 3 فسفات دهیدروژناز

گلیسر الدئید 3 فسفات دهیدروژناز  پروتئینی  با ایزومرهایی به وزن  30 و 36  کیلو دالتون  می باشد  که انزیمی چند کارکردی است  و گلیسرالدئید 3 فسفات را به 1و3 دی گلیسروفسفات می شکند.  انزیم گلیسر الدئید 3 فسفات در داخل سلول بیان می شود  همچنین بر سطح سلولهای نورونی نیز بیان می شود. این انزیم در متابولیسم انرژی ، انتقال پیامهای سلولی و سیناپس های نوروترانزمیشن دخیل است.  همچنین بیان  ان در برخی از رتینوپاتی ها گزارش شده است.  گلیسر الدئید 3 فسفات دهیدروژناز به مقدار زیاد درقسمتهای خارجی اجسام میله ای بیان می شود و در این سلولها در تامین انرژی مورد نیاز این سلولها ایفای نقش می نماید. 

 

انتی گلیسر الدئید 3 فسفات دهیدروژناز

نقش بیولوژیکی  انتی گلیسر الدئید 3 فسفات دهیدروژناز  وابسته به نقش انزیماتیک  گلیسر الدئید 3 فسفات دهیدروژناز

در اپوپتوز، اکسیداتیو استرس، فعالسازی فاکتورهای نسخه برداری ، ادغام غشایی و انتقال وزیکولار می باشد .در مطالعه ا ی  که  بر 116 بیمار که دارای انتی بای های  انتی رتینال  و انتی اپتیک بودند انجام گرفت، نشان داده شد که 6 نفر از 30 نفر بیماران مبتلا به پارانئوپلاسم و سرطان سیستمیک دارای انتی گلیسر الدئید 3 فسفات دهیدروژناز  به وزن 30 کیلودالتون بودند. این انتی بادی با سرطان سرویکس، سرطان ریه  سلولی غیر کوچک ، ملانوما ، سرطان پروستات ، سرطان کلیه و سرطان تیروئید  در ارتباط است.

 

 انتی کربونیک انیدراز دو

 انتی کربونیک انیدراز دو (CAII) اتو انتی بادی هایی در پاتوژنز پارانئوپلاستیک رتینوپاتی  هستند .  انتی کربونیک انیدراز دو (CAII) قابلیت القای تخریب سلولی  به وسیله نقص در عملکرد سلولار کربونیک انیدراز دو (CAII)  را دارد.  که این عملکرد وابسته به دز مهاری فعالیت کاتالاتیک  کربونیک انیدراز دو (CAII) می باشد. این پدیده باعث کاهش PH داخل سلولی  و افزایش داخل سلولی کلسیم  می شود که این وقایع باعث کاهش قابلیت زنده ماندن سلولهای رتینال می شود.  بنابراین اتوانتی بادی های ضد کربونیک انیدراز دو می تواند باعث کاهش بقای سلولهای رتینال شود.  با استفاده ازتکنیک ایمونوهیستوشییمی  وجود انتی بادیها در در قطعات خارحی فتورسپتورها ،در هسته داخلی  و در لایه سلولهای گانگلیونی  نشان داده شده اند.

 

تشخیص ایمونولوژیک رتینوپاتی اتوایمیون (بخش دوم)

منابع:

. Hsu SC, Molday RS. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase is a major protein associated with the plasma membrane of retinal photoreceptor outer segments. J Biol Chem 1990;265:13308–13313.

. Adamus G, et al. Diversity in autoimmunity against retinal, neuronal, and axonal antigens in acquired neuro-retinopathy. J Ophthalmic Inflamm Infect 2011;1:111–121.

31.  Adamus G. Autoantibody targets and their cancer relationshipin the pathogenicity of paraneoplastic retinopathy. AutoimmunRev 2009;8:410–414.


نویسندگان

دکتر الهام عبدالهی، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647