مطالب مشابه

هیچ مطلب مشابهی یافت نشد

دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

آزمایش ارزیابی حساسیت به داروی فلوروراسیل در سرطان کولورکتال

| تعداد بازدید : 1316

این تست جهت ارزیابی خطر وابسته به دوز در بیماران تحت درمان با 5-FU مورد استفاده قرار می گیرد. داروی 5-FU شایع ترین داروی مورد استفاده در شیمی درمانی در بسیاری از انواع سرطان، به ویژه آدنوکارسینوم کولورکتال است.

آزمایش ارزیابی حساسیت به داروی فلوروراسیل در سرطان کولورکتال

 5fluorouracil (همچنین با نام های تجاری Capecitabine , Xeloda موجود است) یک داروی آنالوگ پیریمیدین شیمی درمانی است که اغلب اوقات در درمان سرطان استفاده می شود.

داروی 5-FU شایع ترین داروی مورد استفاده در شیمی درمانی در بسیاری از انواع سرطان، به ویژه آدنوکارسینوم کولورکتال استفاده می شود. سمیت دارویی رده III-IV به 5-FU تقریبا در 16% بیماران رخ می دهد که توام با بروز مشکلات خونی، گوارشی و پوستی می باشد. در برخی موارد این سمیت به مرگ می انجامد. با متابولیزه شدن داروی 5-FU در بدن تقریبا 80% این دارو توسط آنزیم دی هیدروپیریمیدین دهیدروژناز (DPD-Dihydropyrimidine Dehydrogenase) کاتابولیزه می شود. واریانت های مختلف ژن DPYD می تواند منجر به کاهش کاتابولیسم 5-FU شده و به اختلالات ناشی از سمیت بیانجامد.

نحوه توارث این ژن به صورت هم بارز اتوزوم بوده و با بروز جهش در ژن DPD همراه است. آلل های غیر عملکردی که با افزایش خطر سمیت همراه هستند عبارتند از:

*13 (rs55886062, c.1679T>G)   خطر زیاد
*2A (rs3918290, c.1905+1G>A)   خطر بسیار زیاد
c.2846A>T (rs67376798)   خطر زیاد

نتیجه منفی برای هر سه واریانت فوق نشان دهنده آلل های عملکردی و فعالیت طبیعی آنزیم DPD است. شیوع آلل ها در جمعیت های مختلف به شرح زیر است.

*13 سفدپوست 0.1%، آسیایی غایب، آفریقایی-آمریکایی غایب

*2َ سفیدپوست 0.47-2.2%، آسیایی غایب، آفریقایی-آمریکایی غایب

c. 2846A>T سفیدپوست 1.1%، آسیایی غایب، آفریقایی-آمریکایی غایب

این تست با استفاده از روش Polymerase chain reaction (PCR) انجام گرفته و حساسیت و ویژگی 99% دارد.

محدودیت ها: در این روش تنها واریانت های خاص هدف گرفته شده DPYD مورد شناسایی قرار می گیرند و خطای تشخیص ممکن است در صورت وجود توالی های نادر این ژن رخ دهد. متابولیسم داروی 5-FU، کارایی دارو و خطر سمیت دارویی ممکن است همگی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی قرار گیرند که در این تست امکان ارزیابی این موارد وجود ندارد.


نویسندگان

دکتر شیرین کوهپایه ، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647