دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی نمونه های خوش خیم خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

تعیین هویت (Paternity testing )

| تعداد بازدید : 5023

برای تعیین هویت و تأیید رابطه خویشاوندی روش های متعددی وجود دارد که در بین آنها بررسی پروفایل ژنتیکی أفراد دقیق ترین و مطمئن ترین روش محسوب می شود. در تسـت تعیین هویت، از توالـی DNA برای شناسـایی هویت یـک فرد و همچنین هویت جنین با اهـداف قانونـی اسـتفاده مـی شـود.  بدین منظور از تکنیک های متفاوتی مانند  PCR-RFLP و بررسی  STR و VNTR  استفاده می شود.

تعیین هویت (Paternity testing )

انگشت نگاری ژنتیکی

تست تعیین هویت (معروف به انگشت نگاری ژنتیکی) برای بررسی هرگونه رابطه خویشاوندی (خونی) انجام می‌گیرد. این تست برای تأیید نسبت پدر و فرزند با عنوان paternity test و همچنین برای نسبت مادر و  فرزند با عنوان maternity test نامیده می شوند. البته تست maternity کمتر رائج می باشد به خاطر اینکه در اکثر موارد رابطه خونی مادر-فرزند مشخص است مگر اینکه بعد از چندین سال دوری مادر از فرزند برای اثبات نسبت انجام می شود.

 

موارد کاربرد تست تعیین هویت

  1.  تعیین نسبت والد- فرزندی، برادر-برادر، برادر- خواهر, نوه- پدر بزرگ ، نوه- مادر بزرگ, عمو زادگی

  2.  پزشکی قانونی :  برای تشخیص هویت اعضاء گمشده خانواده و بدن اجساد در سوانحی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی ها، سوانح هوایی، زمینی و جنگ ها

  3.  تعیین هویت جنین

  4.  جا به جایی نوزاد پس از تولد

  5.  همسان یا غیر همسان بودن دو قلوها

  6.  رابطه بیولوژیک بین فرزندان یک خانواده در موارد مسائل مربوط به سهم الارث

  7.  پلیس جنایی: موارد جنائی مانند آدم کشی, تجاوز جنسی

  8.  مهاجرت

روش های تست تعیین هویت

روش های قدیمی

 تست تعیین هویت را می توان با روش های قدیمی مانند تعیین گروه خونی، آنالیز پروتیین ها، آنزیم ها و آنتی ژن لوکوسیت انسانی  (HLA) انجام داد. اما امروزه ، بررسی DNA کروموزومی استاندارترین روش محسوب می شود.

 

 روش های ژنتیکی ( جدید)

 ١- تعیین هویت به وسیله DNA  هسته ای    (DNA Paternity testing )

 اساس این روش، مبتنی بر بررسی پروفایل ژنتیکی یک فرد و مقایسه آن با فرد دیگر و یا نمونه به جا مانده از صحنه جرم و ... می باشد. این مقایسه توسط چند مارکر ژنتیکی (توالی های تکرار شده DNA ) که تعداد آن در أفراد مختلف متفاوت است انجام می‌گیرد. از آنجایی که هر شخصی به طور مساوی نیمی از DNA پدری و نیمی از DNA مادری را به ارث می برد, میتوان به وسیله ی مارکر ها و با مقایسه سکانس های DNA خود شخص با پدر/ مادر فرضی نسبت خونی آنها را تأیید و یا رد کرد. در واقع کوچکترین تفاوت بین سکانس ها باعث رد رابطه خونی و خویشاوندی می شود. دقت و صحت این تست, بیش از ٩٩.٩٩٩% می باشد که به وسیله رایج ترین تکنیک ها انجام می گیرد.

این تکنیک ها شامل: 

 (PCR (Polymerase Chain Reaction

( STR (Short Tandem Repeat

( RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism

( VNTR (Variable Number of Tandem Repeats

٢- تعیین هویت به وسیله ژنوم میتوکندری

 علاوه برDNA هسته ای، اندامک میتوکندری در سلول دارای ماده ژنتیکی می باشد که ژنوم میتوکندری نامیده می شود. این ژنوم توارث مادری دارد و فقط از مادر به فرزندان ( چه دختر و چه پسر) منتقل می شود. در واقع مقایسه DNA میتوکندری که برای تأیید رابطه مادر- فرزندی استفاده می شود بسیار راحتتر از ژنوم هسته ای است و این مقایسه برای تأیید رابطه خونی پدر- فرزندی کاربردی ندارد. پس اگر افراد دارای مادر مشترک یا جد مادری مشترک باشند دارای علایم یکسانی بر روی میتوکندری خود خواهند بود.

 

٣- تعیین هویت به وسیله کروموزمY

 روش دیگر, بررسی توالی های کوتاه تکراری (STR ) کروموزوم Y می باشد. کروموزوم Y در مردان وجود دارد و فقط از پدر به پسر منتقل می شود. لذا از این روش می توان برای تعیین جد مشترک بین افراد مورد استفاده قرار گیرد.

 روش های تعیین هویت جنین ( Prenatal Paternity Testing)

  در دوران بارداری برای اثبات نسبت پدر و جنین أز روش های تهاجمی و غیر تهاجمی  قبل از تولد استفاده می شود.

 

تعیین هویت با روش های تهاجمی :( Invasive prenatal paternity testing)

 روش های تهاجمی به وسیلة نمونه برداری از پرزهای کوریونی CVS ( در هفته١٠-١٣ بارداری) و یا مایع آمینوتیک ( در هفته ١٤-٢٤ بارداری) انجام می گیرد. به علت اینکه نمونه از جنین گرفته می‌شود این تست بسیار دقیق می باشد ولی ممکن است خطراتی  مانند سقط جنین  داشته باشد.

  

تعیین هویت به روش غیر تهاجمی پیش از تولد ( NIPAT) (Non-Invasive Prenatal Paternity Test)

  در این روش از نمونه خون مادر حامله (بعد از هفته ٨ بارداری )استفاده می‌شود. از آنجایی که خون مادر در دوران بارداری حامل مقداری از DNA جنینی (cell-free fetal DNA) می باشد, می توان  با آنالیز و مقایسه  DNA جنینی و پدرفرضی رابطه پدر- فرزندی را بدون هیچ خطری برای مادر و فرزند رد یَا تأیید کرد.

 

انواع نمونه مورد بررسی:

١. سلول های پوشش داخلی دهان( گونه)  جدا شده به وسیله سواپ ( شبیه به گوش پاک کن)

٢.  بزاق دهان

٣. خون

٤. پرزهای کوریونی

٥. مایع آمنیوتیک

٦.تار موی دارای فولیکول

٧. استخوان, ناخن, دندان (باید از ریشه باشد)

٨. آدامس جویده شده، ته سیگار یا هر نمونه ای که حاوی بزاق دهان باشد


نویسندگان

زهرا السادات حجازی، دکتر محمد امین طباطبائی فر (متخصص ژنتیک پزشکی)، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647