دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

اصلاح سیترات (Citrate Adjustment) درتست های انعقادی

| تعداد بازدید : 1871

تست های انعقادی اختصاصی و روتین بویژه PT,aPTT دربیماران با هماتوکریت بالا، افزایش کاذب نشان می دهند.دراین بیماران تنظیم واصلاح حجم سیترات سدیم (Adjusted Citrate) براساس هماتوکریت به شدت توصیه می گردد.

اصلاح سیترات (Citrate Adjustment) درتست های انعقادی

نسبت درصد تاثیر اصلاح سیترات درتست های انعقادی درافراد با HCT بالا( >55%) متفاوت بوده و به ترتیب  زیر می باشند :


PT>aPTT >Fibrinogen >Protein C activity >Fac.VIII> Protein C Antigen

تاثیر اصلاح سیترات (Adjusted Citrate ) درنتایج تست های انعقادی درمقایسه باعدم اصلاح سیترات (Non-Adjusted Citrate ) به خوبی در بیماران با هماتوکریت مساوی یا بالاتر از ۵۵درصد نشان داده شده است به طوری که ازلحاظ آماری کاهش قابل توجهی در PT,aPTT بعداز اصلاح حجم سیترات سدیم گزارش شده است. به همین جهت CLSI هم برای صحه گذاری (Validation) تست ها ی روتین PT,aPTT اصلاح وتنظیم سیترات رادرهماتوکریت های بالا توصیه می کند.همچنین تاکید می کند دربیماران با هماتوکریت مساوی یا بالاتر از۶۰ درصد این اصلاح اجباریست درحالیکه درهماتوکریت های۵۵ -۵۹/۹۹% برای افزایش صحت اختیاری می باشد.

فرمول زیر برای اصلاح و محاسبه ی سیترات مورد نیاز درتست های انعقادی مورد استفاده قرارمی گیرد :


 

نکته : هماتوکریت  های کمتراز ۲۵ درصد تاثیر قابل ملاحظه ای در تست های انعقادی ندارد بنابراین اصلاح سیترات دربیماران شدیدا آنمیک توصیه نمی گردد.

درآخر درصورت انجام تست های انعقادی پس از اصلاح سیترات، این تغییر را به صورت یک یادداشت (Notification) در ریپورت نهایی به اطلاع پزشک معالج برسانید :

Note : Because of the Hct value was elevated therefore the citrate concentration adjusted.


نویسندگان

دکتر علیرضا لطفی کیان (دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران)، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647