دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

نوزادان متولدشده ازمادران دارای هپاتیت B

| تعداد بازدید : 373

عفونت HBV نوزادان (Neonatal HBV infection) معمولا هنگام زایمان (delivery time)ونه پیش ازتولد ، ازیک مادر آلوده به HBV به نوزادش منتقل می گردد.

نوزادان متولدشده ازمادران دارای هپاتیت B

هپاتیت B در نوزادان

عفونت HBV نوزادان (Neonatal HBV infection) معمولا هنگام زایمان (delivery time) ونه پیش ازتولد، از یک مادر آلوده به HBV به نوزادش منتقل می گردد.هپاتیت B نوزادان متاسفانه اغلب آسیمپتوماتیک بوده وتمایل زیادی به مزمن شدن دارد.به همین علت ایمونوپروفیلاکسی نوزاد متولدشده از مادر HBsAg Positive بسیار مهم وحیاتی است و به دو روش انجام می گردد :

  • واکسیناسیون HBV.

  • تزریق HBIG تا ۱۲ساعت پس ازتولد.

ریسک انتقال HBV ازیک مادرسروپوزیتیو ازنظر HBsAg و HBe Ag به نوزادش ۷۰-۹۰%موقع زایمان می باشد. درحالیکه ریسک انتقال در مادر با HBsAg مثبت، HBe Ag منفی و anti HBeمثبت به نوزادش ۵-۲۰% است.بنابراین ریسک انتقال عمودی (vertical transmission)از مادران اینفکته بستگی به وضعیت سرولوژیکال (serological status) آنها دارد.برهمین مبنا مادران HBs Ag مثبت را ازنظر میزان ریسک انتقال به نوزادان، به پنج گروه تقسیم بندی می کنند و با توجه به گروه بندی مادران اندیکاسیون ِواکسیناسیون وایمونوپروفیلاکسی نوزادان مشخص می گردد :

گروه اول : مادران HBsAg مثبت وHBeAg مثبت High Risk درنظر گرفته می شوند ونوزادان دراین گروه اندیکاسیون واکسن HBV و تزریق HBIG دارند.

گروه دوم : مادران HBsAg مثبت ، HBeAg منفی ، anti HBe منفی ، درگروه High Risk قرارمی گیرند و نوزادان این گروه اندیکاسیون واکسن HBV وتزریق HBIG رادارند.

گروه سوم : مادرانی که HBsAg مثبت باشند ولی مارکرهای سرولوژیک HEV آنها هنوزتعیین ومشخص نشده است نیز  درگروه High Risk قرارمی گیرند .نوزادان این گروه اندیکاسیون واکسن HBV و دریافت HBIG هردو رادارند.

گروه چهارم : مادرانی که دردوران بارداری مبتلابه عفونت حاد هپاتیت B شده باشند هم درگروه High Risk ازنظر انتقال HBV به نوزادان خود قرارمی گیرند.دراین گروه هم نوزادان اندیکاسیون واکسن HBV و تزریق HBIG هردو رادارند.

گروه پنجم : مادرانی که هم HBsAg مثبت و هم anti HBe مثبت باشند  ؛ درگروه Low Risk قرارمی گیرند ودرنوزادان این مادران فقط واکسیناسیون HBV اندیکاسیون دارد و HBIG اندیکاسیون تزریق ندارد.

اندیکاسیون های تزریق HBIG : HBIG یک ایمونوگلوبولین HBV است که ازپلاسمای انسانی با غلظت بالای anti HBs (100000 per mL) تهیه شده است و درپروفیلاکسی HBV بسیار موثر بوده و ‌اغلب همراه با واکسن هپاتیت B تزریق می شود.اندیکاسیون های تجویز HBIG عبارتنداز:

Infants born to HBsAg + mothers
Sexual contact with HBsAg + individuals
Infants<12 months whose family members are HBsAg +
Prophylaxis against hepatitis B reinfection in HBsAg + liver transplantees(Hepagam)
Needle sticks & bite

منبع:


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC88921/


نویسندگان

دکتر علیرضا لطفی کیان (دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران)، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647