دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

کاربرد های تشخیصی مارکر آلفافیتوپروتئین مادری

| تعداد بازدید : 3333

آلفافیتوپروتئین مادری ([AFP]Alpha - Fetoprotein)غیراز موارد غربالگری سه ماهه ی دوم بارداری ، ارزش تشخیصی پریناتال دیگری دارد، مانند تشخیص کریپتورکیدیسم یا نهان بیضگی در جنین پسر .

کاربرد های تشخیصی مارکر آلفافیتوپروتئین مادری

درجریان یک مطالعه به روش Cohort ، نوزادان پسر متولد شده ازمادران دانمارکی شرکت کردندکه درآن طی یک برنامه ی غربالگری ،AFP سرم زنان باردار را بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ راموردسنجش وبررسی قرادادند( نمونه گیری بین هفته های ۱۴-۲۲ بارداری انجام شد) .درنهایت دراین پژوهش مشخص شد ازمیان ۲۵۴۱۸ نوزادپسر، ۶۶۳ (۲/۶٪) تشخیص قطعی کریپتورکیدیسم داده شدند.پسران با AFPسرم مادری ( Maternal serum [MSAFP]AFP) برابر یا بیش از ۲/۵ برابر مدین ، دارای ریسک بیش از ۶۳درصد( باضریب اطمینان ۹۵%)برای ابتلا ی به کریپتورکیدیسم بودند به نسبت نوزادان پسری که دارای MSAFP حدود ۲۵ درصد مدین بودند.

مقادیر بالایMSAFP  می تواند به طور مستقیم به تغییرات فیزیوپاتولوژیکی که می تواند منجربه کریپتورکیدیسم گردد،کمک کند. به عبارت دیگر افزایش MAFP بین هفته های ۱۴ تا ۲۲ بارداری درعین اینکه می تواند نقص عملکردپلاسنتال را منعکس کند؛  خود نشانگر برخی جنبه هایی ست که  ممکنست به کریپتورکیدیسم منتهی گردد.ازاینرو توصیه می شود همکاران ژینکولوژیست وپریناتالوژیست درکیس های با MSAFP افزایش یافته ی حامل جنین پسرعلاوه بر آنوپلوییدی های مادرزادی شناخته شده، کریپتورکیدیسم راهم درتشخیص های افتراقی خود درنظر داشته باشند.  

بنابراین فیزیوپاتولوژی کریپتورکیدیسم یا نهان بیضگی را باید در عدم بالانس آندروژن - استروژن رحمی در دوران پری ناتال جستجوکرد.AFP درجریان برهم کنشی که باجنین دارد قادرست پاسخ جنینی رابه استروژن ها تعدیل کند.


علل شناخته شده ی اتیولوژیک ِافزایش MSAFP طی دوران بارداری عبارتنداز :

  • خطا درمحاسبه ی سن بارداری

  • بارداری های چندقلویی

  • نقائص لوله ی عصبی باز(NTDs)

  • نقص دیواره ی قدامی شکمی جنین

  • مرگ جنینی داخل رحمی (IUFD)

  • آنومالی های کلیوی

برخی علل اتیولوژیک افزایش MSAFP را به طور اختصار “ TOLD” بیان می کنند :

درحالی که MSAFP درسرم مادر از ۶ هفتگی قابل دیتکت است ولی پیک سرمی آن در۳۰ هفتگی بارداری می باشدو پیک آن درسرم جنینی و مایع آمنیوتیک حدود ۱۳ هفتگی است وپس ازتولد طی ۸ تا ۱۲ ماه اول نوزاد کاهش می یابد.


نویسندگان

دکتر علیرضا لطفی کیان (دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران)، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

ساعت کار: از 05:30 صبح الی 12 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 6:30 صبح الی 10 شب

آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، خیابان شیخ مفید غربی

شماره تماس:  7-36631906- 031            2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021                        کد پستی : 76351-81647
ایمیل: med@Erythron-lab.com 

 

جوابدهی

شماره واتس آپ برای دریافت جواب آزمایش :   

   09138183947  

 

نمونه گیری در منزل

برای هماهنگی جهت نمونه گیری در محل مورد نظر خود با شماره های زیر در ساعت مشخص تماس حاصل فرمایید:

آقای مهندس عزیزی    09131689270