3 آیتم یافت شد
  • راهنمای آزمایش کودکان

    راهکارهایی ساده برای آماده کردن کودکانی که آزمایش دارند.
  • روش گرفتن نمونه ادرار نوزاد

    استفاده ازیک روش غیرتهاجمی ( non-invasive method) برای تهیه ی ادرارتمیز وبدون آلودگی ( clean catch)  ازنوزادان همیشه یک چالش برای کلینیسین ها ی اطفال و والدین بوده است .جمع آوری نمونه ی ادرار تمیز درتشخیص UTI(urinary tract infection) بسیارمهم وتعیین کننده است زیرا درروش استاندارد ( clean catch) هرچقدر زمان بیشتری برای گرفتن نمونه ادرارنوزاد بگذرد احتمال آلودگی (contamination) بیشتر می گرددوممکنست سبب تشخیص اشتباه (misdiagnosis )گردد.
  • نقش فلوسایتومتری ادرار (Urine Flow cytometry) در کاهش میزان کشت های ادراری

    کشت ادرار گلداستاندارد تشخیص عفونت دستگاه ادراری (Urinary Tract Infection [UTI]) می باشد که مستلزم زمان وصرف نیروی کاردرآزمایشگاه روتین کلینیکال می باشد. باتوجه به درصد بالای نتایج منفی کشت های ادراری ( تا ۷۰ درصد ) چالش روبه روی آزمایشگاهها اتخاذ یک متد غربالگری با ارزش  پیش بینی کننده ی منفی بالا(high NPV) می باشد که قادرباشد ازمیزان کشت ادراری غیرضروری بکاهد.

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647