2 آیتم یافت شد
  • نکات کلیدی درباره سرطان دهانه رحم

    غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان باید از ۲۱ سالگی به طور منظم آغاز گردد. در این غربالگری ویروس (Human papilloma virus)HPV راکه سبب تغییرات دیس پلاستیکِ سلول های سرویکس می شود را جستجو می کند.USPSTFبرای زنان با ۳۰ سال ‌و بالاترتست  HPVرابه همراه پاپ اسمیر توصیه می کند که به Co- Testing شناخته می شود.
  • سلول های توموری درگردش (Circulatory Tumor Cells)CTC,s درغربالگری سرطان ها

    در فرآیند سرطانها، متاستازیک پروسه ی پیچیده ی بیولوژیکی است.CTC ها سلول هایی هستند که از تومورهای اولیه و توده های متاستاتیک کانسرها جدا شده اند(detachment) و به داخل جریان خون، سیستم لنفاتیک و یا قسمتهای دیگر بدن راه می یابند.غربالگری سرطان ها با CTC,s در کنار  بیومارکرهای ارزشمندی همچون ctDNA,Circulatory mRNA ,Gene fusions ,Exosomes ,Methylation changes کمک شایانی در جهت تشخیص زودرس (early detection)، مونیتورینگ و اثربخشی ( effectiveness) درمان ارائه می کنند.

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647